Oznaczenie kalprotektyny w stolcu

Wskazania do badania

Badanie wykonywane jest u pacjentów z nawracającymi biegunkami w celu określenia czy dolegliwości są związane z obecnością stanu zapalnego błony śluzowej jelita grubego. Badanie jest przydatne w różnicowaniu zespołów jelita drażliwego i nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego oraz monitorowaniu i leczenia pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.

Sposób wykonania

Oznaczenie stężenia kalprotektyny wykonywane jest w próbce stolca, którą należy pobrać najlepiej podczas pierwszego porannego wypróżnienia. Przed oddaniem stolca należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Stolec, z którego pobierana jest próbka NIE MOŻE znaleźć się w kontakcie z wodą obecną w muszli klozetowej, gdyż resztki środków do czyszczenia toalet mogą wpłynąć na wynik testu, dlatego sedes należy wyłożyć papierem toaletowym lub folią (po wykorzystaniu folię należy wyrzucić, gdyż jej spłukanie grozi zatkaniem toalety).

Próbki stolca pobiera się do standardowego (dostępnego w aptece) pojemnika na kał za pomocą łyżeczki znajdującej się w nakrętce. Nie należy stosować pojemników zawierających jakiekolwiek substancje konserwujące lub detergenty.

Do badania potrzebna jest ilość stolca o wielkości zbliżonej do wielości orzecha włoskiego. Próbki należy pobierać z kilku miejsc stolca. Próbkę należy przechowywać w temperaturze 2-8°C (lodówka) do momentu dostarczenia do naszej kliniki, lecz nie dłużej niż 48h.

interpretacja wyniku

Wynik badania dostępny jest w ciągu 5-7 dni. Podwyższone stężenie kalprotektyny w stolcu świadczy o obecności zmian zapalnych na śluzówce dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Cena badania

150 zł

Centrum Zdrowia MDM

location_onul. Polna 30B, 00-635 Warszawa
phoneTel.: 22 658 04 56
phone_androidkom.: 783 959 687
emaile-mail: rejestracja@czmdm.pl