dr Ewa Winnicka

Rejestracja: 22 658 04 56 lub 783 959 687, koszt konsultacji: 150 zł
Grafik w tej specjalizacji jest obecnie niedostępny. Prosimy o kontakt pod numer 22 658 04 56 lub 783 959 687 w celu umówienia wizyty.
No events available!

Neurologopeda (2001), oligofrenopedagog (1993), terapeuta wczesnej interwencji (2006).

Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of  Flow Exhalation (2006),  NDT-Bobath (2008), NBAS  by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements (2009).

Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w przedszkolach, poradni rehabilitacji dziecięcej, na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym. Przez kilka lat była terapeutą w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Aktualnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania  Instytutu  “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń karmienia i połykania oraz wczesnej interwencji logopedycznej. Szczególne miejsce w jej praktyce zajmują noworodki urodzone przedwcześnie, niemowlęta i dzieci z problemami neurologicznymi.

Członek Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Połykania oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.  Wykładowca akademicki i doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Centrum Zdrowia MDM

ul. Polna 30B, Warszawa Tel. 22 658 04 56 kom.: 783 959 687 email: rejestracja@czmdm.pl