Badania laboratoryjne

W celu zapewnienia pacjentom możliwości wykonania badań laboratoryjnych Centrum Zdrowia MDM współpracuje z następującymi laboratoriami:

  • ALAB (badania laboratoryjne krwi, moczu, kału i płynów ustrojowych, cytologia);
  • MEDGEN (badania genetyczne)
  • IP CZD (badania patomorfologiczne, oznaczenia C13 IP CZD)
  • PZH (badania patomorfologiczne)

Badania laboratoryjne muszą być zlecone przez lekarza CZMDM i opłacone w kasie CZMDM. Materiał do badań może być pobierany w punkcie pobrań CZMDM lub w innym dogodnym dla pacjenta punkcie wskazanym przez pracownika rejestracji CZMDM.

Znieczulenie miejscowe przed pobraniem krwi

Znieczulenie skóry maścią EMLA – 12 zł

Analityka ogólna

kliknij na nazwie badania, aby rozwinąć szczegóły.

Mocz- badanie ogólne + osad

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

Białko w dobowej zbiórce moczu

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 10 zł

Białko w moczu

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 10 zł

Glukoza w dobowej zbiórce moczu

Materiał: DZM

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 10 zł

Glukoza w moczu

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 10 zł

Białko Bence-Jonesa

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 2 dni

Cena badania: 60 zł

Kał - badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych

Materiał: Kał

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

Kał- badanie w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie)

Materiał: Kał

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 20 zł

Kał - wykrywanie krwi utajonej metodą immunochemiczną

Materiał: Kał

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 20 zł

Owsiki w wymazie okołoodbytniczym

Materiał: Preparat celofanowy

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 25 zł

Test ciążowy

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 25 zł

Test metaboliczny w moczu

Materiał: Mocz

Realizacja w dn. roboczych: 14 dni

Cena badania: 50 zł

Ameba

Materiał: Kał

Realizacja w dn. roboczych: 5 dni

Cena badania: 50 zł

Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA

Materiał: Kał

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 20 zł

Bilans tłuszczowy w kale

Materiał: Kał z 3 dób

Realizacja w dn. roboczych: 14 dni

Cena badania: 140 zł

Hematologia

kliknij na nazwie badania, aby rozwinąć szczegóły.

Morfologia z rozmazem automatycznym

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

Mikroskopowa ocena rozmazu krwi

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 2 dni

Cena badania: 15 zł

Odczyn Biernackiego

Materiał: Krew EDTA / krew cytrynian

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 10 zł

Oznaczanie odsetka retikulocytów

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 2 dni

Cena badania: 20 zł

Eozynofilia

Materiał: Plwocina/wymaz

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 25 zł

Serologia grup krwi

kliknij na nazwie badania, aby rozwinąć szczegóły.

Grupa krwi, Rh - 30 zł

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 30 zł

Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy - 30 zł

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 30 zł

Identyfikacja p/c odpornościowych - 280 zł

Materiał: Krew na skrzep

Realizacja w dn. roboczych: 7 dni

Cena badania: 280 zł

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) - 25 zł

Materiał: Krew EDTA

Realizacja w dn. roboczych: 3 dni

Cena badania: 25 zł

Wpis grupy krwi do karty - 60 zł

Realizacja w dn. roboczych: 7 dni

Cena badania: 60 zł

Koagulologia

kliknij na nazwie badania, aby rozwinąć szczegóły.

APTT - Czas kaolinowo - kefalinowy - 15 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

PT - Czas protrombinowy /wskaźnik Quicka, INR/ - 15 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

D-dimery - 30 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 30 zł

Fibrynogen - 15 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 1 dzień

Cena badania: 15 zł

Białko C - 60 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 14 dni

Cena badania: 60 zł

Inhibitor czynnika IX - 600 zł

Materiał: Osocze cytrynianowe

Realizacja w dn. roboczych: 7 dni

Cena badania: 600 zł

Alfa-2-antyplazmina (aktywność) - 100 zł

Materiał: Surowica

Realizacja w dn. roboczych: 14 dni

Cena badania: 100 zł

Histopatologia

kliknij na nazwie badania, aby rozwinąć szczegóły.

Cytologiczne badanie wymazu szyjki macicy - 40 zł

Laboratorium: Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Metodyka: Mikroskopowa  ocena preparatu

Materiał: Materiał cytologiczny z szyjki macicy

Realizacja w dn. roboczych: 2-3 dni

Cena badania: 40 zł

Biopsja endoskopowa - 90 zł

Laboratorium: Centrum Zdrowia Dziecka

Metodyka: Mikroskopowa  ocena preparatu

Materiał: Bioptaty błony śluzowej: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego lub grubego

Realizacja w dn. roboczych: 5-7 dni

Cena badania: 90 zł

Preparat chirurgiczny - 90 zł

Laboratorium: Centrum Zdrowia Dziecka

Metodyka: Mikroskopowa  ocena preparatu

Materiał: Materiał pobrany w czasie zabiegu

Realizacja w dn. roboczych: 5-7 dni

Cena badania: 90 zł

Centrum Zdrowia MDM

location_onul. Polna 30B, 00-635 Warszawa
phoneTel.: 22 658 04 56
phone_androidkom.: 783 959 687
emaile-mail: rejestracja@czmdm.pl