Badania audiometryczne

1. Audiometria tonalna (AT) z audiogramem – 50 zł
2. Audiometria słowna (AS) – 45 zł
3. Audiometria impedancyjna ( tympanometria / impedancja ) – cena 30 zł
4. Otoemisja akustyczna TEOAE -cena 45 zł
5. Otoemisja akustyczna DPOAE -cena 45 zł
6. Audiometria nadprogowa – testy psychoakustyczne (SIS/ABLB/Fowler) – 40 zł
7. Próba zanikania tonu czystego (decay test) – 40 zł
8. Stroboskopia – 140zł

Przejdź do specjalizacji:

Centrum Zdrowia MDM

ul. Polna 30B, Warszawa

Tel. 22 658 04 56

kom. 783 959 687

email: rejestracja@czmdm.pl

Centrum Zdrowia MDM

ul. Polna 30B, Warszawa Tel. 22 658 04 56 kom.: 783 959 687 email: rejestracja@czmdm.pl