Leczenie pacjentów z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lekami biologicznymi

Leki biologiczne


  1. Infliximab ( chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne)
  2. Adalimumab (rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne o działaniu immunomodulującym )

Wskazania do zastosowania leczenia


Leki biologiczne stosowane są w terapii nieswoistych zapaleń jelit – w chorobie Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Leki te mają za zadanie wywołanie a następnie podtrzymanie remisji choroby. Wskazaniem do rozpoczęcia terapii jest aktywny stan zapalny i/lub przetokowa postać choroby Crohna.

Schemat leczenia biologicznego:


Rozpoczęcie leczenia biologicznego wymaga zastosowania indukcji remisji czyli 3 początkowych dawek leku o większej częstotliwości lub o wyższym stężeniu leku (w zależności od substancji). W przypadku Infliximabu początkowe dawki podawane są w krótszych odstępach czasu (0, 2, 6 tygodni).

Włączenie Adalimumabu wymaga 3 dawek indukcyjnych w równych odstępach czasowych, jednak o wyższym stężeniu leku. Po etapie indukcji remisji oceniana jest odpowiedz pacjenta na zastosowane leczenie.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, leczenie przeistacza się w terapię podtrzymującą czyli stałe dawki leku dozowane w równych odstępach czasu. Infliximab podawany jest co 8 tygodni, adalimumab co 2 tygodnie.

Przed włączeniem leczenia biologicznego wymagane są badania kwalifikacyjne – wykluczenie gruźlicy (quantiferon, RTG klatki piersiowej).

Sposób podawania leku


Infliximab podawany jest dożylnie. Dawka leku ustalana jest w zależności od masy ciała pacjenta. Długość wlewu leku zależna jest od wielkości dawki – średnio trwa 2-4 godzin.

Adalimumab podawany jest w iniekcji podskórnej.

Bezpieczeństwo leków biologicznych


Leki biologiczne, tak jak każda inna substancja wprowadzana do organizmu mogą wywołać odczyny niepożądane. Zdarzają się one rzadko. Obserwowane są głównie reakcje alergiczne, dlatego leki podawane są pod nadzorem lekarza i opieką pielęgniarską.

W związku z dużymi ograniczeniami w dostępności do leczenia biologicznego w Polsce istnieje możliwość odpłatnego leczenia biologicznego w Centrum Zdrowia MDM zarówno dorosłych jak i dzieci.

Centrum Zdrowia MDM

ul. Polna 30B, Warszawa Tel. 22 658 04 56 kom.: 783 959 687 email: rejestracja@czmdm.pl