Neonatologia konsultacje z neonatologiem Neonatologia porady laktacyjne Gastroenterologia, Wodorowy Test Oddechowy WTO Gastroenterologia, 24 godzinna pHmetria przełyku Gastroskopia, urządzenia do gastroskopii Laryngolog, konsultacje z laryngologiem Gastroenterologia, urządzenia do gastroenterologii Gastroenterologia, Manometria odbytu Gastroenterologia, Badania genetyczne Gastroenterologia, Badania endoskopowe Nieinwazyjne testy Helicobacter pylori Ultrasonografia, prezentacja graficzna wyników ultrasonografii


rejestracja
tel.: 22 658 04 56, kom.: 783 959 687
e-mail: rejestracja@czmdm.pl

Badania laboratoryjne

W celu zapewnienia pacjentom możliwości wykonania badań laboratoryjnych CZMDM współpracuje z następującymi laboratoriami:
  • ALAB (badania laboratoryjne krwi, moczu, kału i płynów ustrojowych, cytologia);
  • MEDGEN (badania genetyczne)
  • IP CZD (badania patomorfologiczne, oznaczenia C13 IP CZD)
  • PZH (badania patomorfologiczne)

Badania laboratoryjne muszą być zlecone przez lekarza CZMDM i opłacone w kasie CZMDM. Materiał do badań może być pobierany w punkcie pobrań CZMDM lub w innym dogodnym dla pacjenta punkcie wskazanym przez pracownika rejestracji CZMDM.

Znieczulenie miejscowe przed pobraniem krwi
Analityka ogólna
Hematologia
Serologia grup krwi
Chemia kliniczna
Koagulacja
Hormony
Przeciwciała
Choroby zakaźne
Genetyka

Diagnostyka molekularna
Leki i toksyny
Alergeny

Histopatologia
Mikrobiologia
Diagnostyka gruźlicy

powrót